Werelddag voor veiligheid en gezondheid

Je hebt het misschien niet altijd door, maar je werk brengt altijd wel een risico met zich mee. En dat willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Er is ook een wet voor die werknemers tegen zulke risico’s moet beschermen. Die wet moeten wij als werkgever uitvoeren. Dat doen we onder andere met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Dat betekent dat we risico’s voor de veiligheid en gezondheid opschrijven, en wat we doen om ze te voorkomen. Of de gevolgen zo klein mogelijk te maken.


28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid. Maar eigenlijk is het in onze schoonmaakbranche iedere dag zo’n dag. Want we zorgen er iedere dag voor dat onze werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dus vinden wij ook het maken van RI&E’s belangrijk.

Als voorbeeld noemen we brandbare stof. Het risico hiervan is natuurlijk dat er brand kan ontstaan. Helaas kunnen wij daar als werkgever niets aan veranderen. Wat we wel kunnen doen, is duidelijk maken hoe dit te voorkomen is. Zoals de stof brandveilig bewaren, of vuur of roken in de buurt van de stof verbieden. En natuurlijk geven we de werknemer een duidelijke uitleg over (het gebruik van) de stof.

Breng je de risico’s op de werkvloer goed in kaart, dan vinden er minder ongelukken plaats. En worden de werkomstandigheden beter. We creëren dus een veiligere en gezondere werkplek. Carea is een professioneel schoonmaakbedrijf dat vóór alles het welzijn van haar medewerkers bewaakt en verbetert. Die RI&E’s hebben wij dus altijd op orde, of het nou wel of niet Werelddag voor veiligheid en gezondheid is.d op orde, of het nou wel of niet Werelddag voor veiligheid en gezondheid is.