Wij zijn enthousiast lid van de MKB branchevereniging Schoonmaken is een Vak!, kortweg SieV. De organisatie zet zich onder andere in voor een betere cao en inkoopvoordelen voor leden bij diverse partners en leveranciers. Ook bevordert de vereniging de kennisdeling en samenwerking tussen leden.