De Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) is in 1991 opgericht door de sociale partners: CNV Vakmensen, FNV en Schoonmakend Nederland.
Belangrijke taak van de RAS is het vervullen van een adviserende functie richting de branche en het naleven en toepassen van de cao-afspraken. De RAS initieert en financiert activiteiten en projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen. Dit voor zowel werkgevers als werknemers.