Privacyverklaring
Carea facilitaire dienstverlening respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk.
Gebruik van uw gegevens
Plaatst u een contactverzoek, dan vragen wij uw naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om uw verzoek te beantwoorden. Wij gebruiken uw gegevens nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Ook verkopen/verstrekken wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Enkel onze eigen medewerkers hebben inzage in uw NAW-gegevens. Zij respecteren uw privacy, behandelen deze gegevens vertrouwelijk en verstrekken ze zonder uw toestemming nooit aan derden.
Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Carea facilitaire dienstverlening gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van cookies bevat geen persoonsgegevens. Het gaat om informatie zoals het IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond. Op basis van deze gegevens krijgen wij een beeld van het gebruik van onze website door onze bezoekers en proberen wij de website gebruiksvriendelijker te maken.
Liever geen gebruik van cookies?
Als u liever niet heeft dat wij deze gegevens van u verkrijgen, dan kunt u onze cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen. Door het blokkeren  van cookies kunt u mogelijk sommige functies van de website niet gebruiken.
Vragen of opmerkingen?
Wij hebben deze privacyverklaring zorgvuldig opgesteld. Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Carea facilitaire dienstverlening of uw recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens? Mailt u dan naar info@carea-online.nl.
Krijgt u onverhoopt geen bevredigend antwoord op uw vraag of opmerking, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.